نوشته‌ها

تروریسم اخلاقی عامل نابودی جامعه

 تروریسم نظامی، تروریسم کشاورزی، تروریسم زیست محیطی و تروریسم اخلاقی از جمله انواع تروریسم است که  در هر کدام به دنبال برنامه های خود برای ضربه هستند. تروریسم اخلاقی از جمله این موارد است که به فساد کشیدن دختران شیعه را هدف قرار داده و این از…