نوشته‌ها

تحت‌الشعاع قرار دادن بنیان خانواده با صادرات فرهنگ روسپی‌گری

تحت‌الشعاع قرار دادن بنیان خانواده با صادرات فرهنگ روسپی‌گری

جزف نای تئوریسین اصلی قدرت نرم آمریکا در آخرین سخنرانی خود گفته بود آمریکا و تمدن لیبرال از ابتدای قرن حاضر رو به سراشیبی بوده ولی همیشه برتری او در قدرت نرم باعث شده که نجات پیدا کند. آن‌ها نه تنها خود را با این قدرت نرم حفظ کردند بلکه بیشتری…
ویدئوموزیک ساسی یا استراتژی سازمان سیا!!

ویدئوموزیک ساسی یا استراتژی سازمان سیا!!

سخن سردبیر آن‌چه در تحلیل‌ها نبود و جنبش توجه شما را به آن جلب می‌کند، اینکه استفاده از پورن‌استارها در ویدئوموزیک‌های مختلف ساسی مانکن چیز جدیدی نیست اما نکته‌اش آن‌جاست که اولا به کارگیری هرزه‌ی بازنشسته‌ی معروفی چون الکسیس تگزاس، آن‌هم در…