نوشته‌ها

ازدواج آسان

ازدواج آسان

چرا ازدواج‌ها این‌قدر سخت و مشکل شده است؟ اسلامی که می‌گوید حجاب، عفت، حیا و ... از آن طرف هم می‌گوید ازدواج سریع و آسان. نمی‌توانی دو طرف را ببندی و بگویی هم ازدواج نکنید، هم گناه نکنید! این یعنی کپسولی که منفجر بشود! ما گزینشی برخورد…
مادر

نعمت مادر

روز مادر در لبنان در روزهای کرونایی با «گل رُز پهپادی» سه جوان در روز مادر در شهر ساحلی جُنیه لبنان با پهپاد گل‌های سفارشی را به مادران لبنانی رساندند. ابراهیم ۱۸ ساله، یک شاخه گل سفارشی به خانواده‌ای که در بالکن خانه جمع شده‌ان…
آیت الله میرباقری

زیست شبانه

کسی که شب خوبی ندارد، روز خوبی هم ندارد! کسی که شب را به بطالت بگذراند، روز هم هر کاری کند بطالت است. کسانی که شب زنده‌دارند، در روز هم بیدار و زنده‌‌اند. زنده بودن در حیات روز، در گرو بیداری و احیای شب است. با احیای در شب انسان به حیات در …