نوشته‌ها

رژه همجنس‌بازان

حلال‌زاده‌ها بیدارند!

نوجوان لهستانی، نماینده حضرت لوط (ع) شد و یک تنه علیه گناه همجنس‌بازی در کشورش ایستاد؛ پسر پانزده ساله لهستانی که با نشان‌دادن سمبل کلیسا، در مقابل رژه‌‌ی همجنس‌بازان ایستاد و با گفتن جملاتی از قبیل "مسیح با شیطان و گناه مقابله کرد" سعی در…