نوشته‌ها

ماجرای سربازان نامشروع آمریکایی
,

ماجرای سربازان نامشروع آمریکایی چیست؟!

آمریکا نیروی جنگی ارتش را از سه طریق برای حضور در پایگاه‌های خود در دنیا تأمین می‌کند: 1⃣ فرماندهان و مستشاران نظامی که غالباً مدیریت نظامی و لجستیکی نیروها را بر عهده دارند که درصد زیادی نیستند. 2⃣ نیروهای پیمان‌کاری (کاندوته). 3⃣ نیروه…