نوشته‌ها

,

سن رضایت

سن حداقلی «سن رضایت» "Age of consent" که سنی است که شخص برای رضایت دادن به برقراری رابطه جنسی به اندازه کافی بالغ محسوب می‌شود و ارتباط (بخوانید زنا!) با چنین شخصی غیرقانونی نیست را در برخی کشورهای اروپا مرور می‌کنیم. حداقل سن تقریبا در تمام کش…