نوشته‌ها

سلبریتی

سلبریتی های اینترنتی پدیده ای نوظهور هستند که در طی سال های اخیر به یکی از جنجالی ترین پرونده های رسانه ها تبدیل شده اند. رفتارهای سلبریتی ها نه تنها در ایران بلکه در جهان، پر بازدیدترین اخبار را به خود اختصاص می دهد و همین موضوع در بزنگاه های حساس،…