نوشته‌ها

در زندگی، این‌جوری عاشقِ هم باشیم

در زندگی، این‌جوری عاشقِ هم باشیم

در مدت ٢٢ سال، من برای او زلیخا و او برای من یوسف بود...