نوشته‌ها

شهید بهشتی

از پلکان حرام که نمی‌شود به بام سعادت ‎حلال رسید

به شهید بهشتی گفتند حالا که «مرگ بر شاه» همه‌گیر شده؛ شعار جدید بدهیم. «شاه زنازاده است، خمینی آزاده است.» آشفته شده بود.‌گفت: «رضاخان ازدواج کرده، این شعار حرام است. از پلکان حرام که نمی‌شود به بام سعادت ‎حلال رسید.» هاورس https://twitter…