نوشته‌ها

ماجرای سربازان نامشروع آمریکایی
,

ماجرای سربازان نامشروع آمریکایی چیست؟!

آمریکا نیروی جنگی ارتش را از سه طریق برای حضور در پایگاه‌های خود در دنیا تأمین می‌کند: 1⃣ فرماندهان و مستشاران نظامی که غالباً مدیریت نظامی و لجستیکی نیروها را بر عهده دارند که درصد زیادی نیستند. 2⃣ نیروهای پیمان‌کاری (کاندوته). 3⃣ نیروه…
تمدن نکبت

انحراف جنسی در تمدن نکبت

غربی‌ها توی صنعت پورن، یه نوع اعتیاد و انحراف جنسی دارن به اسم فِتیش که شامل علاقه به برخی اعضای غیرجنسیِ شریک جنسی‌شون دارند و شایع‌ترین اون "فوت فتیش" یا پودوفیلیا یا همون "فتیش پا" هستش که ریشه در حیوانیت و قائل نبودن کرامت برای انسان دارد!  …

منشأ نسخه‌ی منحوس تنظیم خانواده

در اوایل نیمه‌ی دوم قرن بیستم واقعه‌ای اجتماعی در آمریکا کلید زده شد با نام فاجعه‌ی انقلاب جنسی! پیش از وقوع این رویداد اجتماعی، در جامعه‌ی آمریکا خبری از فساد و بی‌بندوباری‌های سازمان‌یافته و گسترده نبود و وضع خانواده‌ی آمریکایی در خیل…