نوشته‌ها

چشم و دل سیرهای هرزه

‏یک قاضیِ دادگاه خانواده در آمریکا، در همان دادگاه!! اقدام به روابط جنسی سه نفره با یک زوج کرده است! یک سؤال از اساتید و اهالی رسانه: پوشش و بازتاب این خبر در ایالات متحده با پوشش و بازتاب این خبر در جمهوری اسلامی چقدر تفاوت دارد؟ مهد…