نوشته‌ها

معرفی کتاب

می‌خوام فرزندم در رفاه بزرگ بشه! نمی‌خوام مثل خودم سختی بکشه! نگران تربیت فرزندم هستم! با هزینه‌های فرزندآوری چه کنم؟! اگر دلواپس آسایش و رفاه فرزندان هستید و ترس از مخارج فرزندآوری، ذهن شما را درگیر کرده و با فکر به هر کدام، خوانی از ه…