نوشته‌ها

تروریسم اخلاقی

باید زنان ایرانی را فاسد کرد!

فهمیه خضر حیدری، مجری فمینیست و آتئیست رادیو فردا که از دوستان نزدیک مسیح علینژاد است، در برنامه خود در این رادیوی آمریکایی با قبح شکنی از فساد اخلاقی تحت عنوان « وان نایت استند» تلویحاًٌ تصریح کرد: باید روابط آزاد ( بدون قید و بند) به …

فمینیسم و نفی ازدواج

فمینیسم یکی از عوامل سوق دادن تمدن غرب به گناه زنا و زنازادگی است. فمینیسم از جنبش ها و مکاتب فکری منحط و باطل غربی است که در مسیر «حیازدایی» گام برمیدارد.  برای بررسی چند مورد از مولفه های فمینیستی میتوان به انیمیشن دلیر که در سال 2012 ساخته شد اشاره …