نوشته‌ها

داریوش سجادی

پادتن‌های سیاسی

پادتن نوعی پروتئین است که در دستگاه ایمنی بدن بصورت طبیعی تولید و به مصاف باکتری یا ویروس موجود در بدن می‌رود. پادتن‌های سیاسی را نیز می‌توان اندیشه‌ها و تئوری‌هائی از مُلک‌داری تلقی کرد که به مصاف ملوک و مُلک‌دارانی می‌رود که فاقد شای…