نوشته‌ها

لیبرالیسم

لیبرالیسم یعنی اباحه گری

لیبرالیسم یعنی اباحه گری و اباحه گری یعنی همه ی مستحبات، مکروهات، حلال ها و حرام ها، مباح است! این معنای لیبرالیسم است، نه آزادی   این که می بینید بعضی مقابل دشمن طاقت ندارند و نمی توانند ایستادگی کنند، به خاطر چیزیست که قبلا از آنها سر زده…