نوشته‌ها

مرگ رؤیای آمریکایی

مرگ رؤیای آمریکایی

آن کشورهایی که در آن خانواده دارد ضایع می‌شود، در واقع پایه‌های مدنیّت آن‌ها دارد می‌لرزد و نهایتا فرو خواهد ریخت! (امام خامنه‌ای، ۷۶/۱۱/۰۹)…