نوشته‌ها

حضرت مسیح
,

مسیحیان حلال‌زاده

اگر حضرت عیسی(ع) امروز در میان ما بودند، لحظه ای را برای مبارزه با سردمداران ظلم و استکبار جهانی از دست نمی داد و گرسنگی و سرگردانی میلیاردها انسانی را که به وسیله ی قدرت های بزرگ، استثمار و به جنگ و فساد و ستیزه خویی سوق داده می شوند، تحمل نمی کرد. …