نوشته‌ها

اقدام قابل تحسین شهروندان در انتخاب نام‌های با پشتوانه مفاهیم اسلامی

در دنیایی که شیاطین جنی و انسی جنگ با خدا را تسویل داده‌اند و مکاتب و نحله‌ها را با جولانِ حرص و طمع به نبرد با ساحت قدسی انسان کشانیده‌اند و با حرام‌خواری‌ها بهیمیت را بر انسانیت چیره نموده‌اند تا انسان را از سرشت خود دور کنند و بر سبیل مستقیم انسانیت…

تاثیر محبت در زندگی

محبت در همه ی ابعاد زندگی به ویژه زندگی خانوادگی، نقش اساسی دارد. با توجه به تأثیر شگرف آن در روابط انسانی، دین مقدس اسلام آن را بسیار توصیه می نماید. در این راستا، حضرت رضا (علیه السلام) فرموده اند: «از غیر قرآن و گفتار و احادیث ما ائمه (ع…