نوشته‌ها

پورنوکراسی

پورنوکراسی یعنی سوار شدن بر موج نفسانیات مردم برای دست‌یابی به قدرت ‏ یه زمانی هم بود وقتی بهشون می‌گفتیم چرا می‌خوای به روحانی رأی بدی می‌گفتن برای آزادی بیشتر حالا برای ما فاز میهن دوستی گرفتن و ناراحتن از گرونی.  …