نوشته‌ها

جمعیت مؤلفه قدرت

جمعیت؛ مؤلفه قدرت

حضور اسموتریچ وزیر حمل و نقل رژیم صهیونسیتی به همراه خانواده‌اش در انتخابات امروز   افزایش نرخ زاد و ولد برای رژیم صهیونسیتی و تحدید نسل و سیاست‌های کنترل جمعیت برای مسلمانان و کشورهای در حال توسعه! https://twitter.com/ambr…