نوشته‌ها

ویدئوموزیک ساسی یا استراتژی سازمان سیا!!

ویدئوموزیک ساسی یا استراتژی سازمان سیا!!

سخن سردبیر آن‌چه در تحلیل‌ها نبود و جنبش توجه شما را به آن جلب می‌کند، اینکه استفاده از پورن‌استارها در ویدئوموزیک‌های مختلف ساسی مانکن چیز جدیدی نیست اما نکته‌اش آن‌جاست که اولا به کارگیری هرزه‌ی بازنشسته‌ی معروفی چون الکسیس تگزاس، آن‌هم در…