نوشته‌ها

با این الگوسازی‌ها قرار بود به تأدیب طراز و نسل طراز انقلاب اسلامی برسیم؟!

چقدر از عادی‌سازی گناهان، ناشی از این تجاهل‌ها یا جهالت‌هاست؟ با این الگوسازی‌ها قرار بود به تأدیب طراز و نسل طراز انقلاب اسلامی برسیم؟؟! …
, ,

ضرورت توجه در انتخاب همسر

                                               کدام رَحِم باید نسل آینده ما را بسازد؟! پیامبر گرامی اسلام (ص): نگاه کن فرزندت را در کدام رَحِم قرار می‌دهی؛ چرا که [رگ و] ریشه، تأثیرگذار است. مسندالشهاب، ج۲، ص۳۷۱…