نوشته‌ها

پدر در اسلام

پدر در اسلام آن است که خود جان دهد تا نگاه نامحرمی به ناموسش نیفتد... توئیت https://twitter.com/mstfsrmd/status/1266157833734799362?s=20
قاسم سلیمانی

راز موفقیت سردار دلها

راز موفقیت سردار دلها از زبان سردار حسنی سعدی: خیلی‌ها معتقدند خصوصیتی که ایشان را سردار سلیمانی کرد، احترام زیادی بود که به پدر و مادرش می‌گذاشت. ایشان پدرشان را به حمام می‌بردند و لباس می‌پوشاندند و در زمستان فرش و پتو می‌گذاشتند تا پدرشا…