نوشته‌ها

هوای‌نفس پرستان!

هوای‌نفس پرستان!

ببینید تحریک و ترغیب مخاطب به گناه زنای ذهنی در یک تئاتر در جمهوری اسلامی!

بازی‌های مشهور غرب و گناه زنا ،زنای ذهنی، همجنس‌بازی، خودارضایی و انواع انحرافات جنسی!

بازی‌های مشهور غربی، از طریق نقض غض بصر و چشم‌پوشی از دیدنی‌های حرام، فرزندان را با گناه زنا و زنای ذهنی و گناه همجنس‌بازی، خودارضایی و انواع انحرافات جنسی تربیت می‌کند! دیدن این کلیپ برای والدین نیز توصیه می‌شود. …