نوشته‌ها

پیشکشی به حضرت لوط (ع) در ۲۲بهمن۹۹ جلوی پارک دانشجو

رژه مردم روی پرچم همجنس‌بازان در جشن 22بهمن 99

تصاویری از حضور جنبش مردمی حلال‌زاده‌ها در جشن ۲۲بهمن99 امسال غرفه نداشتیم اما با وجود شرایط کرونا استقبال مردم از محصولات و فعالیت‌های جنبش، گرم و چشمگیر بود. عبور مردم با موتور از روی پرچم همجنس‌بازان در جلوی پارک دانش…