نوشته‌ها

پایتخت۶ مبتذل شروع شد، بی‌ارزش تمام شد!

سریال پایتخت یکی از سرمایه‌های تلویزیون در یک دهه گذشته بود. حواشی فصل ۶ این سریال نشان داد که چگونه یک سرمایه ارزشمند در فقدان نظارت و بی‌تدبیری، به ضد خود تبدیل شده و از بین می‌رود. اگرچه به ظاهر فقدان نویسنده مرحوم این سریال باعث ضعف ق…