نوشته‌ها

روز پرستار

روز پرستار بر همه‌ی پرستاران حلال‌زاده مبارک   پرستار محترم به خاطر حلال‌زادگی‌‌تان از پدر و مادر خویش سپاس‌گزار باشید و دست و پای آن‌ها را ببوسید که بی‌شک پرستاران واقعی، پدران و مخصوصاً مادران جامعه هستند. تأمل کنید خ…