نوشته‌ها

چهل شاخص جوان انقلابی از منظر امام خامنه‌ای

چهل شاخص جوان انقلابی از منظر امام خامنه‌ای

✅ ١- خود را مدیون اسلام و انقلاب می‌داند. ✅ ٢- مؤمن به انقلاب و مبانی آن است. ✅ ٣- به آینده انقلاب و نظام اسلامی امیدوار است. ✅ ٤- دوست‌دار انقلاب و نظام اسلامی است. ✅ ٥- معتقد به آرمان‌های انقلاب است. ✅ ٦- مبانی جمهوری اسل…