نوشته‌ها

بازگشت قوم لوط و سدوم

بازگشت قوم لوط و سدوم

‍ از علائم مهم و قابل توجه عصر قبل از ظهور امام عصر ( عج ) و در نزدیکای ظهور... بازگشت قوم لوط و قوم سدوم به شهرهایشان است! امروز کارناوال‌های بزرگ همجنس‌بازان در اورشلیم و چند شهر رژیم صهیونسیتی برگزار می‌شود (مناطقی که این اقوام در آن‌ها مورد عذاب …