نوشته‌ها

مرگ فرزانه تأییدی، بازیگر بهایی

               مرگ فرزانه تأییدی، بازیگر بهایی و از دست‌اندرکاران نمایش ننگین جشن هنر شیراز! فرزانه تأییدی از بازیگران تئاتر و تلویزیون قبل از انقلاب که بهایی بود و پس از انقلاب از تلویزیون اخراج شد و در سال ۶۰ به صورت غیرقانونی از کشور گریخت د…