نوشته‌ها

شورش علیه همجنس‌بازی

شورش علیه همجنس‌بازی

قهرمان نوجوان ۱۵ ساله لهستانی که مقابل تظاهرات همجنس‌بازان و گناه همجنس‌بازی در کشورش به تنهایی ایستاد.   بیش از چهار هزار سال قبل، پس از اینکه حضرت لوط (ع) یک تنه در مقابل جامعه‌ی سدوم قیام کرد، او را از شهر بیرون کردند و عذاب شد…
گناه همجنس‌بازی

گناه همجنس‌بازی در بین کشیش‌های واتیکان

۸۰ درصد از کشیش‌های واتیکان، همجنس‌باز هستند! درست است که نفوذ در نهادهای مقدس و رواج بی‌بندوباری در دستور ‌کار سازمان‌های امنیتیِ برخی کشورهای مشخصِ غربی است و کاری به این هم نداریم که نشریه‌ی انگلیسیِ The Week سعی دارد برای رواج گناه لواط به…