نوشته‌ها

یک اَبَر قهرمان

یک اَبَر قهرمان

‏در تصویر چه می‌بینیم؟! نطفه‌ی پاک... شیرِ پاک... لقمه‌ی حلال... و حاصلِ هر سه‌ی این‌ها: «یک انسانِ طراز» «یک اَبَر قهرمان» https://twitter.com/majnoon72/status/1346577292127035392?s=09  …