نوشته‌ها

اسرائیل همجنس‌بازترین و نژادپرست‌ترین کشور دنیاست

Israel Is the Most Racist, Gay-friendly Country on Earth این رو ما نمیگیم‌ بلکه ➖روزنامه هاآرتس معروفترین روزنامه رسمی اسرائیل ➖تایمز اسرائیل The Times of Israel ➖روزنامه آمریکایی "بوستون گلوب" The Boston Globe نوشته‌اند. منابع :  https://www.haaretz…