نتیجه انقلاب جنسی

 

بیش از نیمی از زنان آمريكايى رفتارهاى ناخوشایند جنسى را تجربه کرده‌اند. ٣ نفر از هر ١٠ زن رفتارهاى نامناسب جنسى را از جانب همكاران مرد تحمل می‌کنند و يک‌چهارم از جانب كسانى كه قادرند بر وضعيت شغلى‌شان تأثير بگذارند!

کمتر از نصف (۴۲%) زنانی که مزاحمت جنسی را در محیط کار تجربه کرده‌اند، این مزاحمت‌ها را به مقام بالاتر گزارش می‌کنند.
در میان زنانی که رفتارهای نامناسب جنسی را در فضای شغلی تجربه کرده‌اند از هر ۱۰ نفر، ۸ زن می‌گویند این رفتارها به حدّ مزاحمت جنسی رسیده و یک‌سوم می‌گویند از این هم فراتر رفته و مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. به بیان دیگر ۳۳ میلیون زن آمریکایی مزاحمت جنسی و ۱۸ میلیون زن، آزار جنسی را در فضای شغلی‌شان تجربه کرده‌اند.

تقریباً تمامی این زنان (۹۵%) می‌گویند معمولاً مردان مزاحم در محیط کار مجازات نمی‌شوند؛ ۷۵% مردم آمریکا مزاحمت جنسی در محیط کار را یکی از مشکلات جامعه‌ی آمریکا می‌دانند و ۶۴% آن‌را مشکلی جدی می‌دانند.

بر اساس آخرین گزارش نقشه‌ی خانواده جهانی Map of Family ایالات متحده‌ی آمریکا بیش از ۴۱% زنازاده دارد!