سرکوب حیای فرزندان

 

قرآن‏ کریم تکلیف می‏‌کند که فرزند برای ورود به اتاق والدین اذن بگیرد، امّا یک عدّه دختر بچّه‌ای را که هنوز بالغ نشده است، نیمه عریان در ملأعام می‌‏آورند و خودشان هم کنار او به همین حالت می‏‌ایستند. اگر کسی اعتراض کند چرا این‏ طور فرزندت را در ملأعام آوردی؟ می‏‌گوید: او که هنوز مکلَّف نشده است! درحالی‏ که توجّه نمی‏‌کند در حال تربیت فرزندش است و این‏ گونه او را بی‌حیا بار می‌آورد.

در صفحه اینستاگرامی وارثان ببینید
https://www.instagram.com/p/B0JdTHjAHK3/?igshid=uz7ls1grv6wg